понедељак, 6. новембар 2017.

Изложба Сецесија у старом језгру Земуна


Изложба Завода за заштиту споменика културе града Београда, Сецесија у  старом језгру Земуна, отворена је 3. новембра, у Завичајном музеју Земуна, Спиртиној кући у Главној бр. 9.
  
Присутнима  су се обратили в.д. директора Завода за заштиту споменика културе града Београда Оливера Вучковић, заменик директора Музеја града Београда Дарко Ћирић и аутор изложбе Александра Дабижић, историчар уметности, виши стручни сарадник Завода за заштиту споменика културе.

Изложба ће бити отворена за посетиоце од уторка до петка од 10 до 16 часова. Стручно вођење кроз изложбу биће уторком у 14 часова.

Изложба Сецесија у старом језгру Земуна на најбољи начин промовише вредности градитељског наслеђа, значајна је не само за стручњаке, већ и за ширу јавност. Осим о сецесији, она сведочи и о историји Земуна, као и о знаменитим личностима које су обележиле његов развој. Бољим сагледавањем и вредновањем градитељског наслеђа, изложба доприноси изграђивању савеснијег односа према наслеђу.  Расветљавајући и указујући на богато градитељско наслеђе у духу сецесије, доказује се значајна позиција Земуна на мапи средњоевропских градова.Богато градитељско наслеђе Земуна сведочи о многим фазама развоја нaјразличитијих стилских токова који су се смењивали у његовој богатој историји. Изложба Сецесија у старом  језгру Земуна коју је осмислила и приредила Александра Дабижић на најбољи начин указује на једну од фаза његовог развоја и обликовања. Предмет истраживања, као и материјал који je  презентован је наслеђе заштићене просторне културно-историјске целине Старог језгра Земуна. Дат је хронолошки приказ објеката који са једне стране имају културно-историјску и стилску вредност, док су са друге стране значајни по својој амбијенталној вредности и споменичком карактеру, од којих многи имају статус споменика културе. Изложбу прати каталог чија је садржина и концепција усклађена са изложеним материјалом.

Иако, по мишљењу ауторке, врло често долази до мешања стилова на истом објекту, што стилску класификацију чини условном, сецесија је значајно обележила градитељство Земуна у периоду од 1900. до 1914. године. И поред удаљености од већих културних целина, сецесија се у Земуну јавља готово истовремено као и у другим европским центрима. Репрезентативни примери изграђени у стилу сецесије у великој мери су допринели обогаћиваљу духа средњоевропске културне целине коју је Земун имао. О том духу најбоље сведочи његово старо језгро које ауторка оцењује као грађевиски хомогену и компактну културно-историјску целину.

Посебно су истакнута и анализирана најкарактеристичнија здања која су својом културно-историјском, естетском и ликовном вредношћу значајно обележила развој сецесије.

Изложба Сецесија у старом језгру Земуна на најбољи начин промовише вредности градитељског наслеђа, значајна је не само за стручњаке, већ и за ширу јавност. Осим о сецесији, она сведочи и о историји Земуна, као и о знаменитим личностима које су обележиле његов развој. Бољим сагледавањем и вредновањем градитељског наслеђа, изложба коју препоручујемо значајно доприноси изграђивању савеснијег односа према наслеђу.  Расветљавајући и указујући на богато градитељско наслеђе у духу сецесије, ауторка је успела да потврди и докаже значајну позицију Земуна на мапи средњоевропских градова. Захваљујући вишеструком значају овог пројекта, надамо се да ће изложба која је пред нама изазвати интересовање како љубитеља историје, тако и стручњака из области заштите културне баштине, јер Земун то сасвим сигурно заслужује.

Нема коментара:

Постави коментар